Inženýrské sítě

Realizujeme

  • Vodovodní řady
  • Kanalizační řady (gravitační i tlakové)
  • Dešťové kanalizace
  • Osazení čističek odpadních vod, automatických tlakových stanic, vodoměrných šachet, jímek, septiků, nádrže na vodu, apod.
  • Vodovodní a kanalizační přípojky

Vodovodní přípojky

Slouží k přivedení vody z vodovodního řadu do koncového objektu. Realizace přípojky spočívá ve zhotovení výkopu od hlavního řadu do místa určení (příslušný objekt nebo šachta). Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Do výkopové rýhy se pokládá potrubí, které se zapískuje a zpětně zasype. Samotné navrtání na hlavní řad a montáž vodoměru provádějí po dohodě s námi vodovody a kanalizace. V případě zájmu lze dále realizovat i následný domovní rozvod vody a další případné stavební úpravy.

Kanalizační přípojky

Slouží k odvedení odpadních vod z objektu do kanalizace. Realizace přípojky spočívá ve zhotovení výkopu od objektu ke kanalizačnímu řadu a položení kanalizačního potrubí. Součástí dodávek bývá obvykle také osazení čisticích a revizních šachet. Následně je provedeno zapískování a zpětné zasypání. Zajišťujeme také opravy a údržbu stávajících přípojek.

Plynové přípojky

Slouží k přivedení rozvodu plynu do koncového objektu. V rámci realizace plynových přípojek provádíme výkopové práce, veškeré bourací a stavební práce včetně výstavby přípojkových skříní. Samotné napojení včetně revizí zajišťuje specializovaný dodavatel.