Nabízíme

Provádíme strojní výkopy rýpadlo-nakladači, ruční výkopy rýh, stržení i zpětné položení povrchu, přípravné práce pro jakékoli stavby.

Provádíme strojní výkopy rýpadlo-nakladači, ruční výkopy rýh, stržení i zpětné položení povrchu, přípravné práce pro jakékoli stavby.

Profesionálně zpracujeme veškerý stavební odpad vznikající při odstraňování staveb, zpevněných ploch či při zemních pracích.

Realizujeme výstavbu inženýrských sítí a přípojek (Vodovody, Kanalizace, Plynovody NTL a STL, Telekomunikační sítě, Sítě veřejného osvětlení, Rozvody VN a NN)

Můžeme nabídnout dovoz a odvoz  betonového recyklátu, strusky, drcené haldoviny, štěrku a písku, kamkoli na místo určené zadavatelem nebo taky odvoz přebytečné stavební sutě, betonů a asfaltu na skládku.

Sériová i zakázková výroba

Bezvýkopové technologie. Nabízíme protlačovací raketu MAX K95S  vč. obsluhy pro protlaky do ∅ 95mm.